Renovatie

Het renoveren van de woning is meer dan alleen maar het opknappen van de woning.

Bij renovatie wordt de woning gedeeltelijk vernieuwt en/of herstelt. Het grote verschil met het verbouwen van de woning is dat bij renovatie het doel is om de woning in de oorspronkelijk staat terug te brengen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke materialen.

Ervaring

Samson Bouw heeft reeds vele jaren ervaring met het renoveren van woningen / panden. De voorbereiding is bij renovatie van uiterst belang. Het verleden van het pand is hierbij belangrijk. Samson Bouw verdiept zich samen met de opdrachtgever in het verleden van het pand. Vervolgens worden de wensen van de opdrachtgever in kaart gebracht. Want ook al moet het pand in authentieke staat worden terug gebracht, men wil toch vaak wel van de moderne comfort mogelijkheden gebruik maken. Nadat alle wensen duidelijk zijn worden er de benodigde materialen uitgezocht, hierbij is het van belang om te weten welke materialen en houtsoorten er vroeger gebruikt werden.

Daken

Ook het verwijderen van asbestdaken, herstellen van spantconstructies en het plaatsen van een nieuw dak valt onder renovatiewerkzaamheden die door Samson Bouw volgens de normen en  eisen met zorg worden uitgevoerd.